Priložnost dela za študente in študentke

posted in: Novice, Podjetja | 0

Pravilnik o vonjavah

Laboratorij LOSK sodeluje pri pripravi pravilnika o vonjavah. To je v Sloveniji področje, ki ni natančno definirano, torej nimamo pravilnika, ki bi nam podajal mejne vrednosti vonjav, ki so dovoljene. Želja je to področje urediti, da se bomo v primeru pritožb o motečih vonjavah znali orientirati, kje so tiste meje, ko je določena vonjava preveč izrazita.

Potrebovali bi študente, ki bi bili pripravljeni opravljati dve vrsti dela, in sicer:

  • Panelisti in
  • Študenti, ki bi anketirali.

Študenti in študentke, ki bi jih omenjeno delo zanimalo, naj svoj interes javijo na naslov: urskamlakar95@gmail.com.

Prvi sestanek bo v sredo, 24.1.2018 ob 12h, na veterinarski fakulteti, v veliki klinični predavalnici. Na sestanku boste dobili več informacij o delu!

Če malo natančneje definiramo delo posamezne skupine.

Panelisti

Panelisti so ljudje, ki bodo opravljali »meritve« o vonjavah na terenu. Ker to področje v Sloveniji še ni urejeno, morajo ljudje, ki bodo sodelovali pri tem imeti neko usposabljanje, na katerem se bo predstavilo, kako se bo delo opravljalo, da se sodelujoči natančneje spoznajo s področjem… To usposabljanje bo nekaj podobnega, kot imajo v primeru izdelovalcev energijskih izkaznic (naredijo neke vrste usposabljanje za izdelavo energijskih izkaznic in v končni fazi dobijo ljudje, ki se vključijo v usposabljanje, licenco za uradno izdelovanje energijskih izkaznic). Potrebujemo minimalno 12 interesentov (okvirno 12-24).

Delo naj bi okvirno potekalo v obdobju od sredine januarja do oktobra (vključno z usposabljanjem).

Ker tega ne mora opravljati vsaka oseba, je pomembno, da postavimo neke »zahteve«, ki jih mora panelist izpolnjevati. Kandidati ne smejo biti kadilci. Več boste izvedeli na sestanku.

Anketiranje

Študent, ki se bo prijavil za panelista ne more biti hkrati tudi tisti, ki anketira (časovno prekrivanje). Lahko so kadilci. Delo naj bi se začelo z začetkom februarja – delo bo načeloma terensko (predvidoma na lokaciji Ljubljana Zalog).

 

Delo panelista je priložnost, da pridobite izkušnje na tem področju in boste lahko to po potrebi opravljali tudi po zaključku projekta.

Delo je plačano